30 Dagar av sanning – Dag 4


Jag tror inte så mycket. Jag är agnostiker.
Visst, jag tror att det finns något, som ett högre väsen, men jag tror inte på Gud, eller Jesus eller något sånt.
Jag är döpt och konfirmerad och jag är gift i svenska kyrkan. Detta av tradition. Inte av religös orsak.

Mina barn är inte döpta, och de får välja själva om de vill bli det, om de vill konfirmera sig.
Men det är deras val. Deras egna val. De måste få välja själva om de vill tillhöra någon kyrka eller inte.

0