Höger eller Vänster?

Det är ett test vilken sida av hjärnhalvorna man använder mest.
Om den snurrar åt klockans håll använder du höger hjärnhalva mest och tvärtom.

Funktioner som hör till vänstra hjärnhalvan:
använder logik
detaljorienterad
fakta styr
ord och språk
nutid och dåtid
matematik och vetenskap
kunskap
ordning, mönster
definitioner
verklighetsbaserad
strategisk
praktisk
trygghet

Funktioner som hör till högra hjärnhalvan:
känsloorienterad
helhetsorienterad
fantasi
symboler och bilder
nutid och framtid
filosofi och religion
mening
tror
uppskattar
spatial perception
risk

Sen finns det en till sak med bilden, du kan få henne att vända och snurra åt andra hållet,
bara genom att tänka på det.
Lyckas du?

0