OCD

Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är en vanlig funktionsnedsättning som drabbar minst två procent av befolkningen. Symtomen är tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar kan beskrivas som ihållande, inkräktande tankar och fantasier som ger upphov till ångest, oro eller äckelkänslor. Till exempel ”tänk om jag orsakar en brand” eller ”tänk om jag slänger bebisen i golvet”.

Tvångshandlingar är ritualer som utförs för att dämpa ångest eller för att förhindra att något hemskt ska inträffa. Det kan handla om att vidröra saker på ett systematiskt sätt eller att genomföra upprepade kontroller av exempelvis spisplattor eller vattenkranar.

Orsakerna till tvångssyndrom är inte helt kända, men forskning tyder på att signalsubstansen seratonin spelar en viktig roll. Inte bara överskott eller brist på serotonin utan snarare störningar i samspelet mellan olika nervbanor där serotonin är en av flera pusselbitar.

Anhörig till personer med OCD

Att vara anhörig till en person med tvångssyndrom kan vara mycket påfrestande eftersom den drabbade ofta försöker tvinga med sina anhöriga i tvångsbeteendet. Samtidigt är stöd och förståelse från anhöriga jätteviktigt för att den drabbade ska kunna tackla sina problem så väl som möjligt.

Tips till dig som är anhörig:

 • Skaffa dig kunskap om OCD lär dig känna igen symtomen.
 • Ställ inte för stora krav på den drabbade under ”dåliga dagar”.
  Den som ätit eller sovit dåligt har svårare att stå emot sitt tvång.
 • Ge stöd och beröm framstegen. Att motstå tvånget är en oerhörd prestation.
 • Sätt gränser och behåll sunda familjerutiner. Försök undvika att delta i tvångshandlingarna eller ge ständiga försäkringar.
 • Stötta behandlingen och avvik inte från de instruktioner som läkaren eller beteendeterapeuten har givit.
 • Skapa tid för egen del och ta inte överdriven hänsyn.
  Låt inte den drabbade regera hela familjens liv.
 • Använd humor som ett hjälpmedel att skaffa distans till påfrestningarna.
 • Var rak och ge klara budskap samtidigt som du förmedlar medkänsla och omtanke.

– See more at: http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/tvangssyndrom-ocd.html#sthash.48ZNsar6.dpuf

0