Tågbiljett bokad.

Nu har jag bokat biljett ner till Lund den 3 oktober, då är mitt sexveckorsbesök inbokad!
Vad spännande!

0