Vad skulle du göra?

Om du fick chansen att åka tillbaka till en valfri tidpunkt –

Du får ändra EN sak i ditt liv som har hänt, gjorts eller som du sagt.

Vad skulle du ändra?

Skulle du låta livet gå vidare som det gjort?
Skulle du ta chansen och ändra något och kanske få en annan utgång?

0